live draw hk کد یاتا – شرکت خدمات تفریحی زیارتی ای سودا زرین

کد یاتا

یاتا IATA سر واژه عبارات International Air Transport Association  انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی. سازمانی است بین‌المللی، متشکل از بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانا بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد.

مقر اصلی یاتا در مونترال، کانادا قرار گرفته است و مرکز کمیته مالی یاتا نیز در شهر ژنو مستقر می‌باشد. از قسمت‌های مهم این سازمان، اداره تسویه حساب یاتا (CLEARING HOUSE) می‌باشد، که شرکت‌های هواپیمایی درآمدهای حاصل از مسیرهای اینترلاین خود را، از طریق آن تصفیه می‌کنند.

این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید که بعد از جنگ جهانی اول در سال 1919 در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. یاتا بمنزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از 110 شرکت‌های هوایی و نماینده آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد. یاتا  انجمنی است غیر دولتی، بین‌المللی,غیرانحصاری و غیرسیاسی با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن. یاتا در اموری نظیر: استاندارد کردن قیمت‌ها، بلیت‌ها و بارنامه‌ها فعالیت دارد.

. اهداف یاتا

  • توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا، تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن

  • ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت‌های هوایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست اندر کار حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌باشند

  • همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی ایکائو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی

اعضاء یاتا شرکت‌های هواپیمایی هستند که دارای پروازهای منظم برنامه‌ای خارجی بوده و دولت آنها عضو ایکائو باشد که این اعضاء پس از عضویت به دو گروه اعضای فعال (ACTIVE MEMBER) و اعضای وابسته (ASSOCIATE MEMBER) تقسیم می‌شوند که هر دو گروه در جلسات یاتا شرکت می‌کنند ولی فقط اعضای فعال حق رأی دارند.

انجمن آمریکایی حمل و نقل هوایی (اتا) American Air Transport Association ـ AATA انجمن اروپایی حمل ونقل هوایی (ایتا) European Air Transport Association ـ EATA این انجمنها زیرمجموعه‌های قاره ای یاتا هستند ومقرآنها نیز در مقر یاتا در شهر مونترال می باشد.