خدمات زیارتی (بندپ)
هم اکنون با تلاش بی وقفه و بهره گیری از پرسنل متعهد و کارآمد، بررسی و شناسایی هوشمندانه و استفاده از فرصت های پیش آمده؛ توانسته است خود را به عنوان یکی از مجریان توانمند عرصه عتبات عالیات تحت نظارت سازمان حج و زیارت در سطح استان و کشور قرار دهد. این شرکت با افتخار اجرای تورهای زیارتی عتبات عالیات را بر عهده دارد و تلاش دارد بهترین خدمات ممکن را در این عرصه برای زائرین گرامی استان و کشور فراهم آورد به همین منظور تلاش کرده است تا بهترین خدمات اقامتی و زیارتی را عرضه نماید.
این شرکت با افتخار اجرای تورهای زیارتی عتبات عالیات را بر عهده دارد و در تلاش است بهترین خدمات ممکن، ازجمله: فراهم آوردن خدمات اقامتی، فراهم آوردن تغذیه مناسب، فراهم آوردن حمل و نقل مناسب و پکیج‌های موجود در عتبات عالیات را در این عرصه برای زائرین گرامی استان و کشور فراهم آورد.

برخی خدمات زیارتی آژانس آی‌سودا زرین:
– مجری کاروان‌ها حج تمتع و حج عمره
– اعزام زائرین عتبات در قالب گروهی و انفرادی
– مجری کاروان‌های عتبات عالیات عراق
– مجری کاروان‌های عتبات عالیات سوریه
– مجری کاروان‌های زیارتی داخلی (مشهد، شیراز، امازادگان و…)
– مجری تورهای زیارتی ورودی به ایران (از خارج ایران)